PRIMA PAGINA Zodiac european Compatibilitati Zodiac pe decani si zile Zodiac romanesc vechi Rugaciunile zodiilor Zodiacul sefului Zodiacul gastronomic
Sãgetãtor
22 noiembrie - 21 decembrie

SÃGETÃTORUL, SAGITTARIUS - Semn de fac, mutabil (transformare), masculin (extrovertit), dominat de planeta Jupiter.
Acest semn se raporteazã din punct de vedere fizic la coapsele si soldurile Marelui Om.
Piatra pretioasã: turcoazul (peruzeaua).
Zi norocoasã: joi.
Numere norocoase: 2 si 7.
Culoare: purpura.
Metal: cositorul.
Locuri prielnice: spatiile deschise, exterioare.
Verb reprezentativ: “a vedea”.
Aspectul fizic: staturã mare, impunãtoare, figurã ovalã, ten curat, frunte înaltã, ochi adesea cenusii, nas mare; frumusete rece (atunci când existã).
Zone erogene: îndeosebi soldurile si coapsele; pãrul.

    Simbolul acestui semn îl reprezintã pe nativ ca fiind jumãtate om, jumãtate cal (un centaur), ceea ce spune cã existã douã tendinte fundamentale în cadrul personalitãtii sale, una umanã si alta animalã, al cãror dezichilibru îl poate îndruma spre misionarism în slujba oamenilor, respectiv primitivism în gândire si comportament. Aceste trãsãturi se pot regãsi într-o singurã persoanã, ca medie între calitãti si scãderi omenesti, dar în functie de ele se poate de asemenea structura si împãrti aceastã zodie în douã tipuri de nativi. Cei negativi care sunt definiti de: ipocrizie, infatuare, lipsã de stãpânire, spirit risipitor, fanatism, impulsivitate, suspiciune, infidelitate. Cei pozitivi îsi vor atenua pânã la desfiintare aceste defecte si îsi vor dezvolta virtutile ce se opun lor: sinceritate, loialitate etc. Acestia vor deveni emblematici pentru spiritul zodiei, acela de îmblânzire si supunere a naturii brute din fiecare si se vor realiza ca: magistrati, educatori, colonizatori, sportivi si filosofi predestinati ai acestei lumii. Ei au o inteligentã limpede si stiu exact ce trebuie sã urmãreascã pentru a trage concluziile corecte dintr-o lecturã, expunere sau discutie. Nu se vor împiedica în amãnunte în obtinerea unei viziuni globale asupra unui subiect, cu alte cuvinte nu ei vor fi aceia care, într-o împrejurare complicatã si încâlcitã, nu vor vedea pãdurea din cauza copacilor. Dacã doriti sã-i enervati, lungiti o povestire la nesfârsit cu detalii lipsite de importantã si ignorati constant esentialul. E posibil chiar ca în multe cazuri ei sã schematizeze simplist anumite fapte de viatã, amputând unele aspecte, din ambitia de a obtine o maximã concizie. Pe lângã inteligentã, sãgetãtorii mai dispun si de o finã intuitie care e în concordantã de multe ori cu un remarcabil simt al anticipãrii unor situatii ori a finalitãtii discursurilor. Se întâmplã ca aceastã calitate sã atingã performante uimitoare (se stie de pildã cã Nostradamus era un sãgetãtor). Posedã, de asemenea, arta de a conduce strãlucit o discutie (atunci când evolueazã pozitiv), argumentatia lor fiind clarã si foarte convingãtoare. Dacã ei au o mare putere de a influenta pe ceilalti, nu acelasi lucru se poate spune însã si despre reciproca acestui raport, sãgetãtorii fiind greu de urnit într-o directie sugeratã sau aleasã ca bunã de altii. Aceastã trãsãturã din urmã îi face uneori sã parã putin egoisti si trebuie luat în consideratie întreg ansamblul actelor lor de comportament pentru a ne da seama dacã lucrurile stau sau nu asa. Una dintre cele mai distinctive note ale nativilor acestei zodii este nerãbdarea care la ei atinge granita unor stãri deosebit de tensionate, iar atunci când nu îsi pot gãsi finalitatea corespunzãtoare acestor stãri, ele devin si frustrante. Energia de care dispun din plin îi împinge în permanentã cãtre noi actiuni si proiecte, ceea ce dã celorlalti impresia unei agitatii neîntrerupte care pare de multe ori complet inutilã. Motorul acestui du-te-vino perpetuu îl constituie dorinta lor profundã de miscare si de schimbare, fãrã ea ei nemafiind ceea ce sunt în mod esential: anume individualitãti puternice, bine definite ca oameni de actiune, întreprinzãtori si nu în putine cazuri aventurieri. Sãgetãtorii sunt fãcuti pentru viata în societate, cãci sunt simpatici, comunicã si se exprimã foarte usor în raporturile cu ceilalti si au în general multã bunãvointã. Nu trebuie uitat însã cã sunt si foarte irascibili si furia lor devine oarbã atunci când sunt foarte iritati de cãtre o persoanã. Ei au un fond orgolios pe care se articuleazã calitãtiile lor de sociabilitate si nu vor respinge niciodatã elogiile la adresa realizãrilor cu care se mândresc. Orice criticã îndreptatã împotriva lor îi va rãci în relatiile cu dumneavoastrã. Ceea ce pretuiesc mai mult este afirmarea pe plan profesional, care este obiectivul numãrul unu în activitãtilor lor extra-sentimentale. Dinamici, entuziasti, veseli, îndrãzneti, directi, mari iubitori de naturã si de animale, superficiali, ambitiosi si impetuosi, sãgetãtorii ilustreazã pe deplin caracterul extrovertit al semnului lor si par sã tindã ca temperament îndeosebi cãtre tipul colericului.

    Profesii: Profesiile si le aleg în functie de trãsãturile lor esentiale. Astfel, o meserie staticã îi poate face nefericiti si de aceea îsi doresc sã fie în functii în care sã cãlãtoreascã mult si sã ducã o viatã aventuroasã. Pot fi vânãtori, misionari, colonizatori, dar si medici, pedagogi, magistrati, sau functionari superiori. Dragoste pentru animale îi determinã sã devinã dresori, veterinari, crescãtori de vite s.a. Sunt atrasi de functiile bisericesti si, de asemenea, de sfera muzicii.

    Boli: Pot suferi de afectiunile legate de sistemul muscular si de cel arterial. Sã se pãzeascã de fracturi, îndeosebi la picioare si în zona coapselor. Sunt predispusi la crampe musculare si crize de sciaticã. Multe accidente si frecvente tulburãri nervoase.

    Bãrbatul sãgetãtor: Este atletic, genul sportiv, viril si singur pe el în tot ceea ce face. În dragoste e subtil si amuzant, dar sentimentele sale sunt foarte instabile si din aceastã cauzã nu i se poate pretinde prea multã loialitatea si nici statornicie. Îi place sã fie independent, liber de orice constrângere si ca urmare cãsãtoriile sale sunt adesea nefericite. Cu toate acestea nu se resemneazã la burlãcie, ci nutreste constant dorinta de a-si întemeia o familie. Odatã atins acest scop va avea grijã ca membrii ei sã aibã tot confortul si toate conditiile pentru a trãi decent, rareori neglijându-si aceste îndatoriri. E bine ca sotia sa sã nu fie prea exigentã în ceea ce priveste anumite reguli de conduitã, centrifuge, ale sale, si sã încerce sã-i tolereze aceste tendinte. Mai trist este însã atunci când ele se transformã în acte de infidelitate conjugalã, pe care el însã cel mai adesea nu le considerã astfel, cãci fac parte în mod firesc din dorinta sa de permanentã schimbare. Îl intereseazã afacerile profitabile si se orienteazã bine în sfera relatiilor comerciale. Uneori, dacã e un tip neevoluat, poate aluneca lesne în speculatiile ieftine de bisnitã care îi vor crea o proastã reputatie. Bãrbatul sãgetãtor e un tip înzestrat adesea cu un farmec indiscutabil si în ipostazele sale optime poate îmbina în mod fericit preocupãrile intelectuale cu gustul pentru aventurã, rezultând în final o personalitate captivantã, cultivatã si dinamicã.

    Femeia sãgetãtor: Este înaltã, zveltã, cu picioare lungi si având ceva de felinã în gesturi si în mers. Pare întotdeauna mândrã si retinutã, degajând o anume afectare si fiind foarte hotãrâtã în ceea ce face. Ca sotie e foarte agreabilã, fãrã a fi însã o femeie de interior. Uneori poate deranja un sot mai posesiv prin preocupãrile sale exterioare, nu neapãrat foarte multe, dar constant mentinute. Dacã nu se simte apreciatã la justa ei valoare îsi va revendica fãrã întârziere dreptul la relatiile conjugale mai bune si mai echilibrate. Cu timpul, nefericirea îi poate accentua unele trãsãturi negative. Va fi întotdeauna o bunã prietenã, sociabilã, veselã, având însã si frecvente cãderi în melancolie si usoarã izolare. Îi plac complimentele si aprecierile pe linie profesionalã si îsi va directiona o mare parte din forte pentru obtinerea unui loc bun în ierarhia socialã si la serviciu. Este indicat sã nu i se încalce libertatea si spiritul de independentã, cãci nu poate suporta acest lucru si va deveni foarte combativã. Într-un anume sens, dincolo de planul ratiunii ei limpezi, este naivã si poate face greseli grave în probleme mai serioase. Îsi pãstreazã tineretea fizicã si spiritualã pânã la vârste foarte înaintate, si din acest punct de vedere are un aer inocent de femeie-copil. Spiritul camaraderesc îl transferã si în relatiile materne, fiind o adevãratã prietenã pentru copiii sãi (ca si tatãl-sãgetãtor, dealtfel). Uneori are tendinta de a-i rãsfãta si în acest caz va fi plinã de surprize plãcute. Este, fãrã a strãluci, o bunã bucãtãreasã, cu un meniu destul de variat. Bãrbatul care îi trebuie este unul suficient de cult si de dinamic, ea detestând închistarea si inactivitatea si având nevoie de cineva cu care sã opereze în permanentã schimbãri în modul ei de viatã, în ansamblul mobilierului cãminului si în alte activitãti. Se cãsãtoreste ori foarte devreme, ori foarte târziu (sau rãmâne singurã) si acestea din cauza nesigurantei si vulnerabilitãtii sale în problemele serioase de care era vorba mai sus.

    Copiii sãgetãtor: Sunt zburdalnici, veseli, schimbãtori si nu suportã constrângerile impuse de educatie, dacã nu le sunt explicate foarte clar motivele ce determinã atari mãsuri. Pãrintii, desi nu au o misiune usoarã, trebuie sã fie flexibil si sã nu le impunã un program rigid si reguli de conduitã prea aspre, cãci acestea vor dãuna evolutiei spirituale si morale ulterioare ale micilor sãgetãtori. Ceea ce trebuie supravegheat îndeosebi la ei este tendinta constantã de a pleca prea des de acasã si o alunecarea posibilã spre vagabondaj. Sunt inteligenti, buni elevi, iar performantele lor evolueazã în raport direct cu gradul de satisfacere a gustului lor de aventurã si de libertate. Sunt foarte curiosi si preferã lecturile exotice si S.F. Ei au încã de mici gustul pentru replici directe, tãioase si ironice si ar fi foarte bine dacã ar cãpãta cu timpul, printr-o îndrumare aleasã si corectã, o micã dozã de discernãmânt asupra situatiilor în care pot deveni sau nu sarcastici.

    Seful sãgetãtor:Aceastã functie nu pare nici sã i se potriveascã, nici sã-i displacã mai mult ca altele. Seful sãgetãtor posedã un cumul satisfãcãtor de calitãti necesare unei atari pozitii, calitãti ce au legãturã mai mult cu felul sãu de a se comporta decât cu vreo aptitudine deosebitã pentru rolul de conducãtor al unei institutii, întreprinderi sau fabrici. În fruntea unui colectiv el va rãmâne acelasi tip entuziast, dinamic, plin de bunã-dispozitie si spunându-si foarte franc opinia asupra vreunei probleme. Uneori sinceritatea sa poate deveni brutalã, dar niciodatã rãu intentionatã. În caracterul sãu ambitia si generozitatea nu se exclud reciproc si el gãseste întotdeauna mijloacele de a împãca ambele laturi ale felului sãu de a fi. Este în general prietenos, amabil (dar si irascibil, adeseori), foarte curajos si va lupta din toate puterile pentru a-si atinge obiectivele stabilite. De aceea el de regulã si câstigã. Desi pare superficial (si de multe ori chiar este) se organizeazã foarte bine în preajma unei bãtãlii si e foarte sistematic, atât în evaluarea situatiei, cât si în planificarea atacului ori a defensivei.

    Subalternul sãgetãtor:Nu s-ar spune cã acest sãgetãtor dispune de mai mult tact decât ceilalti si cã gafeazã mai putin. Chiar dacã nu e campion al cãlcatului în strãchini, poate furniza oricând surprize, amuzante pentru cine stã pe margine si priveste cum superiorul sãu pe linie ierarhicã primeste o dozã apreciabilã de adevãruri neplãcute. Cu toate aceste isprãvi si cu toate cã ironiile sale nu crutã pe nimeni, subalternul sãgetãtor nu e nici pe departe cârcotas în ceea ce priveste greutatea si volumul muncii sale, sau mãrimea salariului. El va fi probabil printre ultimii pe lista grevistilor – dacã va fi. Nu trebuie concluzionat însã de aici cã se poate abuza de el, cãci îsi cunoaste foarte bine drepturile si valoarea proprie si se va revolta atunci când aceasta îi sunt în mod vãdit desconsiderate. Feriti-vã atunci de sãgeata sa, cãci e un tintas de elitã! Vã poate totusi deruta uneori printr-o lamentare continuã în legãturã cu rolul sãu ingrat si viata sa distrusã. “Unde e sãgetãtorul acela constiincios, muncitor si necârcotas pe care-l stiam?” vã veti întreba. Prin preajmã, fiti sigur; aceste vaiete nu sunt decât o eschivã, o stratagemã de care el uzeazã câteodatã (sau mereu) pentru a-i deruta pe ceilalti asupra adevãratelor sale intentii si a executa astfel o miscare de învãluire. Chiar dacã în asemenea situatii este mai nesincer decât de obicei, vã puteti baza totusi pe spiritul sãu de justitie si de camaraderie.

    Personalitãti din zodia sãgetãtorului: Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Friedrich Engels, Frank Sinatra, Walt Disney, Kirk Douglas, Gérard Philipe, Jean Marais, Woody Allen, Tina Turner, Maria Callas, Nadia Comãneci, Nostradamus, Winston Churchill, I.V. Stalin, F. Graziani, C.L. Menotti.

    Cum sã începi o relatie cu un nativ din sãgetãtor: Pentru a întretine raporturi bune cu el e necesar sã fiti dinamic, franc, sã aveti simtul umorului si sã nu deveniti prea conventional. Ascultati-l cu atentie, fiti în acelasi timp vioi si nu uitati cã nu-i plac firile sobre sau mohorâte. Îl pasioneazã sportul, excursiile si preferã spatiile deschise statului în casã. Iubeste animalele. Atentie! A nu se confunda înclinatia lui permanentã pentru prietenie cu un sentiment real de dragoste.

    Cum sã sfârsesti o relatie cu un nativ din sãgetãtor: Nu e un lucru greu, cãci un sãgetãtor nu insistã niciodatã într-o relatie în care celãlalt nu mai are ce-i spune. Pentru mai multã sigurantã, e mai bine de stiut cã-l desconcentreazã si-l alungã de lângã dumnevoastrã câteva lucruri foarte clare; proasta dispozitie permanentã, inactivitatea, criticile, pesimismul, amestecul în treburile sale profesionale, contactele cu oameni dificili, gelozia excesivã, necomunicativitatea.

Raporturile sãgetãtorului cu alte semne:

Sãgetãtor – Berbec: Legãturã fericitã între douã semne de foc, ambele impetuoase si energice. Berbecul îl poate organiza foarte bine pe sãgetãtor, care e putin cam împrãstiat. Îsi admirã reciproc curajul si simtul neprevãzutului. Berbecul are nevoie sã conducã si sãgetãtorul va tine seama de asta.

Sãgetãtor – Taur: Pe de o parte e prea multã dorintã de schimbare si de libertate, pe de cealaltã, prea multã nevoie de stabilitate si posesivitate. Dragostea nu dureazã la nesfârsit si când se stinge rãmân numai contradictiile. Afinitãti doar profesionale.

Sãgetãtor – Gemeni: Mari sanse de apropiere si de raporturi armonice, mai ales dacã ele vor cãpãta o constantã si consistentã prin interese comune. Îi uneste dorinta de schimbare, dinamismul si o usoarã superficialitate în a considera viata în comun.

Sãgetãtor – Rac: Lucrurile par sã meargã bine la început, când sunt buni prieteni si colegi de serviciu. Totusi diferentele mari de mentalitate vor apare treptat si vor aduce relatia lor într-un impas greu de depãsit (dacã nu chiar imposibil). Racului nu-i va plãcea, de pildã, punctul de vedere al sãgetãtorului asupra rolului unui cãmin, cãci ceea ce la primul constituie un fel de refugiu, de “vizuinã” unde sã se poatã simti în sigurantã, e adesea pentru celãlalt o garã de tranzit sau un loc temporar de odihnã.

Sãgetãtor – Leu: Atunci când se comportã potrivit trãsãturilor pozitive ale semnelor lor, adicã loial si sincer, impetuos, au toate premisele unei excelente întelegeri. Cã leul trebuie “periat” destul de des, asta nu constituie o problemã pentru sãgetãtor, desi nu e ceea ce s-ar putea numi vocatia vietii sale. Comunicã foarte bine pe terenul comun al dinamismului si entuziasmului de care dau dovadã în tot ce întreprind.

Sãgetãtor – Fecioarã:Ar putea merge în cazul rar în care ambii ar fi foarte evoluati pe plan spiritual. Altfel, lupta dintre criticismul infernal al fecioarei si replicile sarcastice bine tintite ale sãgetãtorului va deveni în timp insuportabilã pentru amândoi. Sãgetãtorul admirã meticulozitatea si mintea organizatã a fecioarei, dar devine foarte dornic de a se “evapora” atunci când se simte amenintat în libertatea sa. Existã totusi o mare atractie fizicã.

Sãgetãtor – Balantã:Îsi pot cultiva în comun spiritul de justitie, dragostea pentru lux si pentru lucruri frumoase. Uneori, sãgetãtorul poate enerva si supãra grav balanta prin superficialitatea sa; sunt totusi sanse reale de reusitã în dragoste si în cãsnicie.

Sãgetãtor – Scorpion:Respectul reciproc si atractia fizicã pe care le nutresc initial unul pentru celãlalt nu pot dura prea mult. Deosebirile dintre ei sunt fundamentale, unul fiind dornic de libertate, impetuos si superficial, celãlalt posesiv, calculat si profund. În plus, scorpionul e mai grav si doreste sã cunoascã totul despre celãlalt, ceea ce si reuseste în proportie de 99%; sãgetãtorul e mai putin analitic, iar ingeniozitatea primului devine la el fantezie neîngrãditã.

Sãgetãtor – Sãgetãtor:Relatiile mediocre (sau deloc), ce sunt posibile mai ales în conditiile în care cei doi provin din acelasi mediu social si au un nivel apropiat de culturã. Le displac certurile prelungite si dacã vor sti sã previnã neîntelegerile, vor putea spera la fericire.

Sãgetãtor – Capricorn:În principiu unirea lor e nerecomandabilã, cãci genereazã contradictii de genul: optimism – pesimism, nepãsare – îngrijorare, superficialitate – gravitate, mobilitate – stabilitate etc. Pe plan profesional se înteleg însã bine si dacã vor reusi extinderea caracterului de respect reciproc al acestui raport si asupra celui familial, lucrurile pot evolua satisfãcãtor.

Sãgetãtor – Vãrsãtor:Au în comun dinamismul, gustul pentru distractii si pentru desele iesiri în societate, dorinta de schimbãri, de cãlãtorii si multe altele. Întelegerea lor e spontanã si ei se completeazã foarte bine în eforturile de autoperfectionare. Bune premise pentru o legãturã durabilã si fericitã.

Sãgetãtor – Pesti: Pestii sunt prea melancolici, restrictivi si dependenti pentru veselul, zburdalnicul si mereu însetatul de libertate sãgetãtor. În teorie, o relatie între cei doi ar fi interesantã, chiar dacã în cele din urmã ar esua; în practicã, lucrurile ar putea deveni dramatice sau exasperante.

Acest website si-a neutralizat integral emisiile de CO2