PRIMA PAGINA Zodiac european Compatibilitati Zodiac pe decani si zile Zodiac romanesc vechi Rugaciunile zodiilor Zodiacul sefului Zodiacul gastronomic
Gemeni
21 mai - 20 iunie

GEMENI,GEMINI - Semn de aer, mutabil (transformare), masculin (extrovertit), dominat de planeta Mercur (diurn).
“Gemenii” reprezintã mâinile, bratele si plãmânii, ceea ce semnificã fortele progresului.
Piatrã pretioasã: smaraldul.
Zi norocoasã: miercuri.
Numere norocoase: 3 si 4.
Culoare: argintiu si gri.
Metal: mercurul.
Locuri prielnice: localitãtile aflate la mare altitudine.
Verb reprezentativ: “a gândi”.
Aspectul fizic: staturã micã-mijlocie, privire vioaie; sunt putin îndesati uneori, pãr negru-castaniu.

    Gemenii reprezintã prin extrapolarea perioadei calendaristice corespunzãtoare, fenomenele de tranzitie, indecizia, instabilitatea (din naturã), dualitate. Aceastã din urmã trãsãturã este ilustratã si în simbolul emblematic al zodiei, cei doi gemeni – Castor si Pollux – dintre care unul e muritor, iar celãlalt nemuritor. Nativul acestui semn este deci o fire instabilã, minatã în permanentã de grave incertitudini si ezitãri, mãcinatã de contradictii. Foarte dinamic, se va ocupa de o mie de lucruri deodatã si de foarte multe ori nu va termina ceea ce a început; dacã acest lucru se va întâmpla totusi, învãtãmintele trase în final vor fi repede uitate. Aceastã vastã arie de cuprindere a sferei sale de interese are însã si un mare inconvenient, anume superficialitatea sa în ordonarea problemelor, cãci un spatiu actional si existential mare înseamnã implicit timp mai putin acordat fiecãrui eveniment. Motorul care îl propulseazã în toatã aceastã agitatie, ce din exterior pare adesea inutilã – si chiar este, uneori – îl constituie nestinsa sa curiozitate. În mod paradoxal însã, desi este destul de receptiv la nou, nu are o adeziune completã si neconditionatã în acest sens. Foarte adaptabil, se va mula întotdeauna perfect pe situatii si persoane, chiar dacã uneori acestea sunt poate surprinzãtoare. E foarte posibil ca, dupã un moment de derutã ori stupefactie, (pe care în general nu si le poate camufla) sã-l auzi în clipa urmãtoare vorbind cu dezinvolturã si competentã despre un subiect în legãturã cu care înainte nu stia mare lucru sau nu stia chiar nimic. Nu va suporta însã o criticã în aceastã directie. Adeseori are lungi stãri de anexitate, de deprimare, de nesigurantã, care se pot repercuta negativ asupra organismului sãu, sau pot fi perioade fertile de creatie în cazul în care este o fire artisticã sau filozoficã. În general nativul din gemeni pare a fi neserios, reprezentând tipul de om pe care nu se poate pune bazã. Cum însã nici o zodie nu are numai reprezentanti buni ori numai reprezentanti rãi, iar pe de altã parte acest semn este unul dual (are deci exponenti ce pot fi în anumite trãsãturi ale lor diametral opusi), o atare simplificare ca cea de mai sus poate deveni o eroare grosolanã. Din acest motiv al dualitãtii, trãsãturile nativilor acestei zodii sunt dificil de creionat. Printre ei întâlnim atât indivizi frivoli, superficiali, cât si gânditori profunzi; unii nehotãrâti, ezitanti, dar si altii care stiu ce vor si care sunt de o meticulozitate dusã pânã la ultimele ei consecinte; zgârciti si generosi; tipi duri si de neclintit si altii fragili si influentabili; etc. Ca peste tot, existã si aici deci tipuri pozitive si tipuri negative, doar cã între ei ruptura este în general mai mare decât în alte pãrti. Volubili si expansivi, nu pot sta multã vreme într-un loc fãrã sã se plictiseascã. Din acest motiv vor evita sã-si ia angajamente lungi, ori, si mai grav pentru ei, pe termen nelimitat - si acest principiu îl vor aplica si în ceea ce priveste viata lor sentimentalã sau cãsãtoria. Sunt inconsecventi si din aceastã cauzã vor deconcerta de multe ori. În dispute preferã în general o rezolvare pasnicã si încearcã sã o obtinã cu mijloace diplomatice si cu putinã viclenie. Sunt de apreciat pentru spiritul lor adesea exuberant, pentru vivacitatea strãlucitoare si mai putin nechibzuinta de care dau dovadã în anumite împrejurãri, fiind atunci asemeni croitorilor care întâi taie si apoi mãsoarã. Cunosc în viatã situatii financiare instabile si alternante si e nevoie de mai multã constantã în eforturile lor pentru a iesi din acest carusel al întâmplãrilor. Au nevoie de dragoste si de sustinere moralã pentru a reusi în ceea ce-si propun. O mare calitate a lor este faptul cã nu au nici un fel de înclinatie spre excese, ci dimpotrivã. De asemenea au o mare perspicacitate, o imaginatie vie si un mare dar al discursului si al argumentãrii, putând ajunge mari oratori. Nu sunt deloc senzuali si nici pasionati, dovedind sânge rece acolo unde multi altii s-ar înfierbânta.

    Profesii: Mari înclinatii spre jonglerie cu idei si cuvinte, spre literaturã, jurnalisticã, diplomatie, oratorie: pot lucra în comert, ori ca tipografi, corectori, în relatiile cu publicul; în industria spectacolului, ca iluzionisti, jongleri, imitatori, sunetisti. Gãsim printre ei multi hoti si escroci. În multe cazuri, nativul din gemeni se poate reprofila la vârsta maturitãtii într-o meserie foarte diferitã de cea pe care a practicat-o înainte.

    Boli: Cele mai frecvente probleme de sãnãtate sunt cele legate de sistemul lor respirator, ceea ce se poate traduce în bronsite, astm, pleurezii, tuberculozã. Foarte expuse sunt si mâinile si bratele: reumatism, deformãri, amputãri etc. Pot suferi de tulburãri nervoase, printre gemeni înregistrându-se cel mai mare procent de neurastenici. E bine sã aibã grijã la excesele de orice fel (alimentare, alcoolice, de fumat etc.b), excese ce le pot fi foarte dãunãtoare. Desi au o aparentã fragilã, existã nenumãrate cazuri de longevitate printre gemeni.

    Bãrbatul gemeni: Prin felul diplomatic si gentil de a fi, ca si prin dinamismul sãu, are un mare câmp de actiune în domeniul sentimental. Face totul pentru a inspira încredere, dar în general nu este sincer si nici statornic, ci ceea ce-l caracterizeazã cel mai mult este infidelitatea pe care o resimte aproape ca pe o necesitate (fireste si aici trebuie fãcutã distinctia între tipurile pozitive si cele mai putin pozitive, discriminare purtând în plus particularitatea semnului de a fi dual). Femeia potrivitã pentru el este cea cu care poate împãrti obligatiile sociale si preocupãrile spirituale si cãreia îi poate lãsa în grijã majoritatea treburilor legate de câmin, cãci acestea nu par a avea nici o legãturã cu el. Lucrul cel mai rãu care li se poate întâmpla amândurora (si ceea ce el nu ar putea suporta cu nici un chip) este ca ea sã fie prea posesivã. Adesea el se poartã rãu cu ceilalti dupã ce-i manipuleazã si devine atunci un escroc sentimental. Amabilitatea lui poate fi doar o mascã a unei firi foarte dure si realiste. Îi place sã zboare din floare în floare si, desi deseori nu aratã foarte bine ca fizic, încântã prin jovialitate si conversatie scânteietoare. Nu este omul potrivit pentru a i se încredinta o tainã, cãci s-ar putea ca secretul dumneavoastrã sã devinã în scurt timp al întregii specii umane; vã puteti face cel mult reclamã într-un mod indirect pe aceastã cale. Nu-i place sã fie bruscat, dar va avea parte din plin de acest tratament datoritã firii sale foarte inconsecvente. În acest caz devine foarte irascibil si critic. Îi place foarte mult tot ceea ce e neobisnuit, straniu, paradoxal, cãci unul dintre lucrurile pe care le detestã cel mai mult este conformismul.

    Femeia gemeni: Este în multe cazuri zveltã, având gesturi si miscãri feline, cu trãsãturi regulate si cu nasul drept. Simpaticã, veselã, intuitivã, strãluceste în societate stârnind o admiratie aproape unanimã prin vioiciunea spiritului sãu si prin conversatia inteligentã si sclipitoare pe care o poartã; bazându-se pe numeroasele sale lecturi care fac din ea o eruditã, face fatã oricãrui subiect abordat în cursul unei discutii. Ceea ce o împinge în permanentã câtre acest autodidacticism este marea sa curiozitate, trãsãturã prezentã la orice nativ din gemeni.Cu toate cã nu e genul de gospodinã atasatã cãminului; îsi aranjeazã foarte bine casa si face fatã cu succes obligatiilor sale familiale, fãrã a-si neglija nici aptitudinile legate de studiu, profesie si societate. Din pãcate, adeseori predispozitia sa spre comunicare se transformã în simplã pãlãvrãgealã, ori mai rãu, devine bârfitoare si acest lucru îi atrage neîncredere si antipatii. Nu prea cunoaste ceea ce s-ar putea numi discretie în cea ce priveste actele si discutiile sale si uneori ajunge agasantã prin întrebãri multe si inoportune – îndeosebi atunci când se îndrãgosteste. În aceastã situatie, e de regulã foarte surescitatã, nervoasã si începe sã-si bombardeze alesul inimii cu tot felul de fleacuri si lucruri fãrã o prea mare legãturã cu respectiva împrejurare.

    Copiii gemeni: Sunt foarte vivaci, voiosi, plini de energie si, fireste, curiosi. Se orienteazã repede spre o grãmadã de lucruri pe care ar dori sã le facã si pe care, odatã începute, arareorile terminã. O indicatie foarte utilã pentru educarea lor o constituie deci impunerea unei conduite care sã le dezvolte personalitatea si puterea de concentrare asupra unei actiuni, de orice naturã ar fi ea. Atunci când discutã în contradictoriu se încãpãtâneazã fãrã sens, cu atât mai mult cu cât devine evident cã n-au dreptate. Nu-si vor recunoaste greselile decât cu mare greutate si vor încerca sã-si impunã întotdeauna punctul de vedere, indiferent dacã e just sau nu. Au talente mai în toate domeniile si urmare unei meserii nu va fi niciodatã o problemã de aptitudini, ci una de alegere. E bine ca pãrintii sã-i ocupe tot timpul cu câte ceva, cãci inactivitatea îi apasã greu si pot deveni foarte nerãbdãtori în tot ceea ce fac – o trãsãturã negativã care le este foarte dãunãtoare.

    Sefii gemeni: Se aflã într-o permanentã agitatie, mai mult sau mai putin zgomotoasã, si are uneori tendinta de a lua totul asupra sa, nereusind însã sã facã mare lucru, ori izbutind alteori sã ducã majoritatea treburilor pânã la capãt îndeosebi dacã s-a bucurat în perioada de formare de o educatie pe principii stricte de eficientã (armata, de pildã, e un foarte bun prilej de disciplinare pentru nativii din gemeni). Nu e recomandabil ca subalternii sã înceapã vreo controversã cu el cãci, chiar dacã nu are dreptate, va merge pânã în pânzele albe pentru a-si impunepunctul de vedere, iar discutia ar putea avea unele urmãri neplãcute pentru imprudentul care s-a aventurat pe acest teren minat. E bine de retinut cã poate deveni foarte irascibil si s-ar putea “sã vã zboare” în urma unei decizii de moment. Are idei noi, originale, pe care le aplicã adesea cu succes. În general e greu sã-i discerni principiilede organizare cãci, atunci când existã, se estompeazã în spatele unei permanente agitatii, a unui du-te-vino aparent fãrã scop si fãrã eficientã. La bilant însã putem avea surpriza de a fi martotii unei productivitãti iesite din comun – ori, dimpotrivã, ai unui faliment.

    Subalternul gemeni: E un tip agreabil, dinamic, dar uneori si cam palavragiu si nervos. Ar fi bine ca mãcar o vreme sã fie tinut din scurt, într-o perioadã de probã. Cu colegii e amabil, sclipitor chiar, dar se mai întâmplã si lucruri neplãcute în ceea ce-l priveste, ca de pildã sã apelati la el într-o problemã oarecare si sã fiti refuzat politicos si cu tact, desi fusese anterior autorul unor astfel de propuneri de a vã ajuta. În general e inteligent, inventiv si se descurcã bine în sarcinile pe care le are de dus la bun sfârsit. Uneori acestor calitãti li se mai adaugã si un spirit foarte scrupulos, ceea ce nu poate decât sã-l avantajeze în muncã, precum si în ceea ce priveste imaginea sa exterioarã, asa cum îl percep ceilalti.

    Personalitãti din zodia gemeni: Blaise Pascal, Jean-Paul Sartre, Jules Verne, A.S. Puskin, Jack London, Tudor Arghezi, Federico Garcia Lorca, N. Iorga, R. Schumann, Marilyn Monroe, Irina Petrescu, Brooke Shields, Johnny Weissmüler, Paul McCartney, Prince, Petru cel Mare, maresalul Ion Antonescu, George Bush, Passarella, Edinho.

    Cum sã începi o relatie cu un nativ din gemeni: Trebuie etalat un anumit grad de culturã si de eruditie pentru a cuceri un nativ din gemeni. Subiectele sale preferate de discutie graviteazã în jurul cãrtilor – în primul rând, apoi în domeniul cinematografiei, al diverselor teorii despre artã etc. Veti dobândi stima sa dacã sunteti foarte competent într-un domeniu anume. Ideea de bazã într-o relatie cu el este de a-i trezi în permanentã curiozitatea si de a aduce mereu un suflu nou relatiei, idei originale si chiar extravagante.

    Raporturile gemenilor cu alte semne:

Gemeni - Berbec: În general, nu e o legãturã recomandabilã. Desi se pot apropia pe plan intelectual, fiind aici de acord în modul de abordare a problemelor, existã dificultãti majore în relatia lor sentimentalã si sexualã, nativul din gemeni fiind prea rece si rational pentru pasionatul berbec.

Gemeni - Taur: Gemenii sunt prea agitati si depãrtati de familie pentru linistitii si casnicii tauri. Desi acesti din urmã se pot lãsa fascinati o vreme de vivacitatea primilor, au prea putine în comun – inclusiv în viata sexualã – pentru ca relatia sã reziste.

Gemeni - Gemeni: Faptul de a fi atât de asemãnãtori pe toate planurile constituie o sansã de a se întelege foarte bine, intuitiv aproape. Dacã îsi vor pãstra calmul în anumite situatii mai critice, vor putea ajunge la o compatibilitate foarte bunã.

Gemeni - Rac: Pe de o parte primul este prea împrãstiat, neatasat cãminului si rational, pe de altã parte racul este ordonat, astfel de legãturã este supusã unor mari tensiuni provenite din diferentele flagrante de temperament.

Gemeni - Leu: Mare atractie initialã si întelegere bunã în prima instantã, provenitã din instinctul social foarte dezvoltat la amândoi. În intimitate însã vor apare mari probleme si primului i se va pãrea adesea cã leul e prea posesiv. Legãturã nerecomandabilã.

Gemeni - Fecioarã: Prea multã rigoare are fecioara pentru nesistematicul nativ din gemeni! De asemenea, criticile interminabile ale primeia îl vor exaspera la culme pe cel de al doilea si e putin probabil cã acesta va rãmâne mult timp sã le asculte.

Gemeni - Balantã: Relatie si cãsnicie ideale. Balanta va întelege foarte bine natura imprevizibilã a gemenilor, viata sa intelectualã si gustul iesirilor strãlucitoare în societate. Au multe în comun – inclusiv conceptia despre viata sexualã – iar diferentele dintre ei nu vor face decât sã rupã monotonia traiului cotidian.

Gemeni - Scorpion: Nativul din gemeni se va simti atras de misterul ce înconjoarã scorpionul, cãci acesta îi va stârni marea sa curiozitate. Cu toate acestea legãtura nu va dura, deoarece primul este prea superficial si schimbãtor pentru profundul si posesivul scorpion.

Gemeni - Sãgetãtor: Relatie care poate merge un timp, amândoi fiind dinamici si mari iubitori de libertate. În timp apar însã mari probleme sentimentale si cum nici unul nu va tine prea mult la o relatie atunci când aceasta nu merge, ruptura va apare ca o consecintã fireascã. Poate exista întelegere între ei doar pe plan social si
profesional.

Gemeni - Capricorn: Capricornul e mult prea echilibrat si stabil pentru aventurosul nativ din gemeni. Lucrurile care îi despart sunt într-un numãr covârsitor fatã de cele care îi apropie; sunt, cu alte cuvinte, prea diferiti si nici o întelegere nu e posibilã între ei.

Gemeni - Vãrsãtor: Relatie si cãsnicie excelente. Vãrsãtorul, imprevizibil, nelinistit, schimbãtor si plin de surprize va fi foarte pe gustul celuilalt. Neîntelegerile ce pot surveni între ei sunt nesemnificative.

Gemeni - Pesti: Întelegere doar la distantã. În rest, nu este o relatie prea fericitã, cãci amândoi au nevoie sã depindã de cineva, sunt egocentrici si au cerinte temperamentale destul de diferite. Cãsnicia nu dureazã în general.

Acest website si-a neutralizat integral emisiile de CO2