PRIMA PAGINA Zodiac european Compatibilitati Zodiac pe decani si zile Zodiac romanesc vechi Rugaciunile zodiilor Zodiacul sefului Zodiacul gastronomic

Zodiac Arboricol - Maslinul


(23 septembrie - echinoxul de toamnã)    Mãslinul este de talie micã, cu o aparentã de usoarã fragilitate si cu trãsãturi armonice care îi conferã un anume gen de frumusete, ce emanã parcã din interior. Este copacul consacrat al pãcii si întelegerii, aceste calitãti transmitându-se nativului reprezentat de el. Cel ce apartine acestui semn se distinge prin multã liniste sufleteascã si printr-o convietuire armonicã cu ceilalti. Este sustinut în aceastã atitudine de capacitatea sa empaticã deosebitã, prin care resuseste sã înteleagã foarte bine interesele si aspiratiile semenilor sãi si în consecintã sã fie foarte receptiv la doleantele lor. Blând, generos, el nu e totusi moale, ci impune respect prin comportamentul sãu, ajungând sã fie iubit de multã lume în timpul vietii, cât si dupã moarte. Foarte putin transparent, de o discretie desãvârsitã, nu e totusi niciodatã opac la problemele altora, dimpotrivã. Pasiunile devastatoare îi rãmân un domeniu necunoscut, sau, în orice caz, nu se manifestã ca atare. Ceea ce cautã este seninãtatea, o existentã calmã si luminoasã, în care sã poatã medita în pace la marile teme ce-l preocupã. Foarte inteligent si întelept, nu va alerga niciodatã dupã bunurile acestei lumi, ci va prefera mai degrabã sã facã compromisuri în aceastã privintã - chiar dacã uneori nu foarte avantajoase. Farmecul modului sãu calm, solar de a fi, îndepãrteazã de la sine, de cele mai multe ori, orice semn de ostilitate fatã de persoana sa. Trecerea lui prin lume e adesea glorioasã si rãmâne petru multã vreme în memoria urmasilor ca o amintire sfântã si scumpã.
    În ceea ce priveste sãnãtatea, mãslinul trebuie sã se fereascã de reumatisme si sã stea mai mult la soare, de preferintã într-un climat mediteranean.
    Dragoste: E putin gelos, însã fãrã a-l sufoca pe celãlalt cu dragostea sa, cãci are o înaltã conceptie despre libertatea individualã. Si în viata sentimentalã îsi manifestã acel dezinteres care la el e proverbial.
    Trãsãturã definitorie: Întelepciunea.
    Personalitãti: Împãratul August, Romy Schneider, Bruce Springsteen

Acest website si-a neutralizat integral emisiile de CO2